Af Louise Juelskjær Hansen

Forfatter: Jesper Stein
Titel: Ædru
Forlag: Politikkens Forlag
Sidetal: 210
Udgivet: 16. Marts 2022

Sidste år havde jeg fornøjelsen af at læse Jesper Steins meget ærlige roman “Rampen”, som er fortællingen om forfatterens eget liv og bl.a. handler om, hvordan forældrenes skilsmisse påvirkede familien, og særligt Jesper midt i en tid, som ellers skulle afspejle ungdommens evne til at leve ubekymret, og hvori identiteten så småt skulle dannes og sindet udvikles.
I “Rampen” beskrives bl.a. hvordan alkohol, særligt efter skilsmissen, bliver en præmis både i moderens og faderens liv, og hvordan familien langsomt, men sikkert går i forfald, og særligt moderen dvæler i selvmedlidenhed. -Noget som den unge Jesper uundgåeligt påvirkes af.
I sit eget ungdoms- og voksenliv har Jesper Stein, ligesom forældrene, kæmpet en kamp med både skilsmisser og et stort alkohol forbrug, og det er opgøret med sidstnævnte, som “ÆDRU” handler om.

 

Opgøret med sit livs løgne og misbruget

I “ÆDRU” lurer skilsmissen lige om hjørnet, og Jesper Stein har besluttet sig for at tage et endeligt opgør med alkoholen. Han kommer i Minnesota-behandling i forsøget på at redde sin familie og i erkendelsen af, at selvhadet er større end nogensinde.
Bogen skildrer side for side Jespers oplevelser med misbrugsbehandlingen. Den går tæt på hans inderste tanker og følelser, samt følger ham i mødet med andre misbrugere. Det der fylder rigtig meget i den proces alkoholikerne befinder sig i, er at de skal finde sig selv på ny. – At de bliver nødt til at tage et opgør med deres egne løgne, selvbedrag og måder at anskue verden på. For hvem er de egentlig uden misbruget, som har fyldt alt de seneste mange år:

“Vi taler meget om løgn til møderne” Om hvor meget vi har løjet”. Vi har løjet om vores stof. Alkohol. Kokain. Hash. Det er man nødt til for at kunne blive ved, for hvis man er ærlig, er der nogen, der siger stop. Så vi lyver. Mest over for os selv… Jeg kan simpelthen ikke fortælle sandheden om de mest banale ting. Jeg registrerer det ikke længere”. (S. 21)

“Jeg ved ikke, hvad det er at sige sandheden, sige, hvordan jeg har det. Jeg siger det, jeg forventer folk gerne vil høre. Derfor er jeg usynlig. Jeg findes ikke. Jeg er en løgn”. (Side 36)

Undervejs i romanen kommer nye ansigter til i behandlingen. Mange benægter at have et problem. Jesper kalder dem og sig selv funktionelle alkoholikere. Det er dem som, ifølge deres egen optik, har opført sig helt “normalt”. Dem som har klaret et arbejde, kærester, børn mv. uden at nogen har lagt mærke til deres misbrug. Dem som er fuld af undskyldninger og som ikke er ærlige, hverken over for sig selv eller andre.

Jesper søger løbende i sin behandling tilbage i litteraturen til værker og personligheder, han tidligere har fundet inspiration hos. Han genlæser på ny, og ser det hele med nye øjne. Noget forkaster han med sit ændrede syn på alkoholen, samt nye livsanskuelser, og andet følger ham næsten hele vejen gennem behandlingen. Hans tanker og refleksioner er undervejs beskrevet på en måde, så det er umuligt ikke at blive rørt. Generelt behandles alt i denne bog respektfuldt og ordenligt, men med en enorm personlig og dyb indlevelse, som gør bogen fantastisk, men også meget hård at læse. Jesper er simpelthen så sårbar hele vejen igennem, hvilket er enormt modigt, men heldigvis også fungerer virkelig godt, også i kraft af hans evne til sprogligt at trække læseren ind i hans fortælling.

Jesper Stein kan helt sikkert noget med ord, som er helt særligt. Romanen er hans egen. Det er hans oplevelse og fortælling om at blive ædru, og sige endegyldigt farvel til alkoholen. Bogens resterende personer er fiktive.
Dette er historien om en genskabe sig selv uden alt det trygge, som alkoholen kan give. Om at sige farvel til den måde, Jesper som menneske har ageret på igennem hele sit voksne liv. Om at sige farvel til det glas vin, man ved bliver til flere, og lære sig selv at begå sig i sociale lag uden alkohol, selvom det har været selve kernen i alt socialt. Det er en bog fyldt med personlig tragedie, men også med håb.

En meget stærk og rørende bog, som kun kan anbefales.

5/6 stjerner

 

Share This